Taisyklės

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „Julsvita" (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje užsakymų sistemoje www.detalita.lt  (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).

1.2. Prekiu pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkejo ir Pardavejo (toliau sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkejas el - parduotuveje suformaves prekiu krepseli, norodes pristatymo adresa, pasirinkes apmokejimo buda ir susipazines su siomis Taisyklemis paspaudzia mygtuka "Patvirtinti prekiu uzsakyma", Pirkejui atlikus auksciau nurodytus veiksmus, Pardavejes ir Pirkejo nurodytu elektroniniu pasto adresu issiuncia patvirtinima, kad uzsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslia prekes ir pristatymo kaina. Laikoma, kad asmuo, kuris užsako prekes ir patvirtina užsakymą, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.

1.3. Užpildęs užklausą Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti užklausas, užsakymus, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka 

2.1. Prekių užsakyme Prekių kainos nurodytos su PVM.

2.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

2.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti vienu iš būdų:

2.3.1. Grynais pinigais, kurjeriui pristacius prekes. Pasirinkus si apmokejimo buda, uzsakymas iskarto pradedamas vykdyti, o kurjeriui atvykus, reikia tureti tikslia suma pinigu, kokia yra uzsakymo suma.

2.3.2. Pasinaudojus elektronines bankininkystes paslaugomis: 3 pirkimo zingsnyje pasirinkite reikiamo banko nuoroda. 5 zingsnyje paspauskite "Atlikti mokejima", uzsiregistruokite atsidariusiame banko tinklapyje ir patvirtinkite parengta mokejimo pavedima. Uzsakymo statutas pasikeicia i "apmoketas" ir uzsakymas pradedamas vykdyti.

2.3.3. Bankiniu pavedimu is siu banku: AB SEB bankas, AB DNB bankas, Nordea Bank, AB Swedbank, (inesant grynus pinigus arba darant pavedima is saskaitos) i pardavejo banko saskaita (litais), mokejimo paskirtyje prasome nurodyti Jums suteikta uzsakymo numeri. Po pavedimo atlikimo butina informuoti el. pastu: [email protected]. Informavus el. pastu Jusu uzsakymas pradedamas vykdyti. Kol negauname informacijos apie atlikta pavedima, mes negalime pradeti vykdyti Jusu uzsakymo, nes uzsakymo statusas lieka nepasikeites, jis matomas kaip "neapmoketas". Jei padarete pavedima, taciau prekiu dar negavote ir norite grazintis pinigus, informuokite mus el. pastu arba telefonu. Vadybininkas informuos Jus kaip ir kur pateikti prasyma.

2.4. Pateikdamas užsakymą Klientas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu laikoma užsakymo patvirtinimas ir išankstinės sąskaitos faktūros gavimas elektroniniu paštu.

2.5. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Klientas įsipareigoja atsikaityti per 1 darbo diena nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Jei per nustatytą terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, užsakymas anuliuojamas.

3. Prekių užsakymas

3.1. Klientas pasirinkęs jam reikiamą Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus "Patvirtinti").

3.2. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

3.3. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

3.4. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti:

3.4.1. Klientui pasirinkus išankstinį apmokėjimą, po pinigų nuskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;

3.5. Klientas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes, kiekį, Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo laiką bei kitus duomenis reikalingus prekes pristatymui.

3.6. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Nurodant kitą Prekių gavėją už Prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu mokėjimu.

3.7. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui tik nuo to momento, kada Pardavėjas jį gauna.

3.8. Pardavėjas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.

3.9. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina automatiškai nuo jo gavimo momento ir pradeda jį vykdyti gavęs apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą arba iškart po užsakymo patvirtinimo , jei yra pasirinktas atsiskaitymo būdas grynais apmokant kurjeriui.

4. Prekių pristatymas ir įteikimas

4.1. Kai Klientas pasirenka išankstinį apmokėjimą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui per 1-2 d.d. po užsakymo apmokėjimo gavimo patvirtinimo, jei prekė yra centriniame sandelyje, kitais atvejais prekės pristatomos per 2-3 d.d. arba per kitą pardavėjo nurodytą terminą.

4.2. Prekes Pirkejo saskaita pristatomos trim budais:

4.2.1. Pastu

4.2.2. Kurjeriu

4.2.3. Pardavejo transportu

4.3. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - pašto kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.

4.3. Tais atvejais kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.

4.4. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.

4.5. Prekiu pristatymo metu Pirkejas (Pirkejo atstovas) isipareigoja patikrinti prekiu kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta. Pirkejas (Pirkejo atstovas) privalo apie Prekiu pakuotes pazeidima pazymeti Pardavejo (pardavejo atstovo) pateiktame dokumente.

4.6. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.

4.8. Klientui patvirtinus užsakyma, už Prekes Pardavėjas Klientui išsiunčiama išankstinė sąskaitą faktūrą, sąskaita faktūra išrašoma po prekių gavimo, kai klientas pageidauja.

4.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

4.10. Pristacius prekes Pirkejo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekes yra perduotos Pirkejui (Pirekejo atstovui).

5. Prekių garantijos

UAB „Julsvita“ internetinėje parduotuvėje www.julsvita.lt parduodamos itin kokybiškos auto prekės, o kaip ir perkant visose kitose auto dalių parduotuvėse, čia Jums bus suteiktos garantijos: prireikus nekokybiškas prekes pakeisime arba grąžinsime sumokėtus pinigus.

Prekėms suteikiamos garantijos:

1. Klientui įteikus prekę, atitinkančią įprastus šiai prekei keliamus kokybinius reikalavimus, pradedamas skaičiuoti šios prekės garantinis terminas.

Jei prekei suteikiamas ilgesnis  garantinis laikotarpis nei LR įstatymuose numatytais pagrindais, jis nurodomas prekių garantiniuose dokumentuose.

2. Pastebėjus, kad prekė neatitinka įprastų šiai prekei kokybinių reikalavimų ziureti i 4.6 punkta.

3. Prekė nekeičiama ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo/sandėliavimo taisykles. 

3.1 Jei pasirašydamas kvitą, klientas patvirtina, kad prekės pristatytos tvarkingai (be pastabų apie siuntos pakuotės pažeidimus), tokiu atveju jis praranda teisę grąžinti prekes, kurių pažeidimai buvo sąlygoti siuntos pakuotės pažeidimų.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Klientui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

6.2.  Nusipirkę netinkamos kokybės detalę, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 14 (keturiolika) darbo dienu nuo jos pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

6.3. Jei detalė netiko Jūsų automobiliui dėl mūsų kaltės, tokią prekę keičiame ir padengiame su prekių keitimu susidariusias pristatymo išlaidas arba grąžiname pinigus. Jei prekė netiko dėl Kliento kaltės keitimo išlaidas dengia Klientas. Prekių grąžinimo atveju kai detalė netiko dėl kliento kaltės, grąžinama suma atskaičius kainą už pristatymą ir grąžinimą i centrinį sandėlį ir paėmimą iš kliento. Visais atvejais prekės grąžinimas galimas tik per 14 (keturiolika) darbo dienu nuo jos pristatymo Jums dienos.

6.4. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

   6.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

   6.4.2. prekė turi būti Jūsų nesugadinta;

  6.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

   6.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;

   6.4.5. prekės nebuvo naudojamos;

   6.4.6. išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

   6.4.7. prekės neprarado prekinės išvaizdos.

   Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu.

6.5. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę mums atgal, Jums reikia informuoti mus skyriuje kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Jūs privalote sumokėti tokį kainų skirtumą.

6.7. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas negalimas.

7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

7.2. Klientas turi teisę:

7.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;

7.2.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 14 (keturiolika) darbo dienu nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.

7.3. Klientas įsipareigoja:

7.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;

7.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;

7.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;

7.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes;

7.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;

7.3.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

7.4. Pardavėjas turi teisę:

7.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;

7.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;

7.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;

7.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.4.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes pasirinko išankstinį apmokėjimą;

7.5. Pardavėjas įsipareigoja:

7.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

7.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;

7.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

7.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, kompleksiškos prekės;

7.5.5. Parduodant ne maisto prekes, išduoti Klientui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas;

7.5.6. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

7.5.7. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;

7.5.8. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;

7.5.9. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

7.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

7.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

7.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

7.9. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

7.10. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

8. Kitos nuostatos

8.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

8.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.